cedule OK

Československý internetový katalog stránek tříděný dle oborových katagorii a krajů.

Úvod ~ Nástěnka PR článků ~ Článek Zvětrávání komínů

PR článek

Zvětrávání komínů

www.horolezci.biz

Každé komínové těleso, stejně jako kterou koliv jinou součást stavby je nutné opečovávat. Komín je vystaven více než jakákoliv jiná část stavby povětrnostním vlivům. Jeho celé plocha je ze všech stran vystavena neustálé změně počasí, je vystaven dešťům, přímému slunci, větru, mrazu. Všechny tyto změny počasí s epodepisují na jeho stavu. Zámrzné cykly kterými prochází neusále nahlodávají jeho soudržnost a proto je nutné provádět prohlídku, či přímo opravu komínů. Ač se to nemusí být na první pohled zřejmé, komín váží několik stovek kilogramů a v případě těles vystavených podél sousedních štítů až několik tun.

V případě opravy komínů se práce provádí např. dle následujícího technologického postupu uvedeného na stránkách :

1) Prohlídka stavu komínů, jejich spár a soudržnosti zdiva. Zjištění kotvících bodů na střeše pro provádění výškových prací - vypracování zprávy.

2) Rozebrání střechy v okolí komínu, aby se zabránilo a minimalizovalo poškození střešní krytiny, v případě falcované plechové střechy zakrytí okolí komínu bedněním a geotextílií.

3) Montáž zabrán, proti pádu suti do ulice. Bezpečnostní opatření nutné k zajištění bezpečnosti chodců, či zamezení poškození parkujících vozů.

4) Horolezci instalují sítě kolem poškozeného komínu. Funkce sítě je též bezpečnostní a snižuje riziko pádu částí komínu ze střechy.

5) Rozebrání a bourání komínu, až po soudržné zdivo, většinou pod střechu kde se nalézá nezvětralé zdi. Vždy je nutné komín zbourat až na úroveň soudržného zdiva. 

6) Znovu vyzdění komínu. Při zdění je nutné dbát na správnou komínovou vazbu.

7) Omítnutí komínů jádrovou omítkou. Omítka se provádí ve více vrstvách :

         a) penetrace          b) cementový špric          c) jádrová omítka vápenocementová 

8) V případě že zákazník chce dílo provést v nejvyšší kvalitě doporučujeme i na nové jádrové omítky které vyzráli minimálně 7 dní, aplikovat armovací stěrku s armovací tkaninou a plastovými rohy (tzv. perlinku s lepidlem) tato vrstva komín pevně sevře a jeho odolnost se oproti běžné jádrové omítce velmi zvýší. Varianta je dražší ale o mnoho kvalitnější.

9) Zhotovení hlav koomínů. Komínopvé hlavy provádíme vybetonováním přímo na místě. Je možno hlavy zhotovit dvěma způsoby.    a) jednoduchou hlavu bez přesahu    b) komínovou hlavu s přesahem a okapničkou

10) Aplikace venkovního štuku, štukování a povrchové sjednocení komínů.

11) Nátěr kvalitní fasádní barvou. Tento bod je neméně důležitý jako body předchozí, i přes to že se může jevit nepodstatný. Dnešní fasádní barvy mají výbornou hydrofobnost a chrání komín před větrnostními vlivy a vnikem vody do komínu.

12) Odvoz odpadů a sutí

13) Doprava materiálů, přesuny hmot po staveništi. Tyto prác ejsou prováděny dle lokality bud pomocí stavebního výtahu nebo věrtikálních přesunů hmot. 

 

Pokud řemeslníci dodrží uvedené zásady opravy komínu, nebudete muset mnoho let s komíny nic dělat a vydrží vám sloužit bez jakéhokoliv rizika.

Reklama