cedule OK

Československý internetový katalog stránek tříděný dle oborových katagorii a krajů.

Úvod ~ Katalog ~ Přidat zápis

Rychlé přidání do katalogu

Kategorie zařazení:
URL
Typ
Provozovatel
Kraj
Název stránek
Jazyk:
Souhlasím s podmínkami provozovatele CEDULE.net Podmínky

Provozovatel

Provozovatelem služby je od 1.1.2015 Roman Pavlenda dále jen "provozovatel".

Zákazník

Zákazníkem se stává každá fyzická či právnická osoba, která zaregistruje a přidá tak svoji prezentaci na internetové stránky provozovatele. Dále jen "zákazník".

Služba

Službou se rozumí umístění www prezentace zákazníka na adrese www.cedule.net . Dále jen "Služba".

Povinnosti provozovatele:

  • Provozovatel se zavazuje k provozování služby na internetovém katalogu CEDULE, jehož prostřednictvím bude prezentovat a nabízet zboží a služby zákazníka
  • Provozovatel je povinen zacházet s osobními údaji zákazníka tak, jak mu ukládá zákon (více v části "Ochrana osobních údajů").
  • Provozovatel se zavazuje, že učiní vše pro to, aby byla služba poskytována bez přerušení. O plánovaných výpadcích (např. z důvodu údržby systému) bude zákazníky informovat.
  • Provozovatel má právo na úpravu těchto podmínek. O všech případných změnách bude zákazník informován emailem a bude se moci rozhodnout, zda nové podmínky přijme či nikoliv.

Povinnosti zákazníka:

  • Zákazník je povinen zadat při registraci pravdivé údaje (především email sloužící pro vzájemnou komunikaci) a udržovat tyto údaje aktuální.
  • Zákazník není povinen hradit žádné poplatky spojené s provozem v katalogu CEDULE. Případné finanční prostředky jsou pouze dobrovolné.
  • Zákazník je povinen používat službu v souladu s Podmínkami používání.
  • Zákazník nese odpovědnost za veškeré texty, obrázky a další materiály, které na své prezentaci zveřejní. Provozovatel za obsah zveřejněný zákazníkem nenese žádnou odpovědnost.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou finanční či jinou újmu způsobenou ať už funkčností či nefunkčností služby a zákazník nemá nárok na jakoukoliv náhradu vzniklé škody.

Pokud zákazník nesouhlasí s těmito podmínkami, nemá nárok na užívání služby.

Souhlasem s těmito podmínkami dává zákazník najevo, že je přijímá v celém rozsahu. Zároveň zákazník potvrzuje, že podmínky četl a porozuměl jim.

 

1.1.2015

Souhlasím s podmínkami zpracovávání osobních údaju dle(GDPR) Podmínky GDPR

Přihlášení

Reklama