cedule OK

Československý internetový katalog stránek tříděný dle oborových katagorii a krajů.

Úvod ~ Katalog ~ Kultura ~ Hry a hraní ~ Firemní zápis

Projekt Rubikon a etická výchova

Akademie J.A Komenského

ověření

Adresa nebyla vyplněna

www.projekt-rubikon.eu

Zařazeno:

Mapa se nezobrazuje.
Rubikon využívá zájmu dětí o moderní způsoby komunikace a předkládá jim zprostředkování hodnot pro ně tou nejatraktivnější formou. Řešení řady životních situací umožní žáky vést k etickému jednání a pojem škola hrou získává nový rozměr. Rubikon se zaměřuje na oblast rozvoje charakteru a osobnosti žáků. Představuje příležitost jak přivést děti k úvahám o nutnosti spolupráce, ohleduplnosti, pomoci druhým, převzetí odpovědnosti, domluvení se na pravidlech apod. Každý žák má možnost žít tzv. život na zkoušku, kde v krátkém časovém období může prožívat mnohé situace a etická dilemata.

Reklama