cedule OK

Československý internetový katalog stránek tříděný dle oborových katagorii a krajů.

know-how, KRIS, dotácie – eurofondy, reality, podnikateľský plán

MEDIA COELI

Mapa se nezobrazuje.
Know-how : tvorba a implementácia: štúdia uskutočniteľnosti, podnikateľský plán, …
Služby pre obce a mestá: PHSR, KRIS, Program rozvoja bývania, ...
Financovanie: dotácie, eurofondy, granty : vypracovanie žiadosti a implementácia. Kompletné financovanie investícií: projektové financovanie.
Sprostredkovanie: firmy, obchodné podiely, kompletné realitné služby. 

Reklama