cedule OK

Československý internetový katalog stránek tříděný dle oborových katagorii a krajů.

Úvod ~ Katalog ~ Informace a recenze ~ Neziskové organizce ~ Zápis neziskových organizací

Mediálna výchova

První webový portál na Slovensku věnovaný problematice předmětu mediální výchova. Koordinátorem projektu medialnavychova je Centrum mediální gramotnosti, které působí při Fakultě masmediální komunikace Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě. Cílem portálu je informovat o novinkách a zpřístupňovat komplexní databázi výzkumných, vzdělávacích, metodických informací a materiálů na témata mediální výchova, mediální gramotnost a mediální vzdělávání.

Reklama