cedule OK

Československý internetový katalog stránek tříděný dle oborových katagorii a krajů.

Výškové práce - horolezci

Rudolf Musil

Výškové práce provádíme řadu let, v jejichž průběhu jsme získali mnoho zkušeností. Výsledkem naší práce je paleta realizací různorodých projektů a řada spokojených zákazníků. Soustředíme se zejména na klempířské a zednické práce ve výškách a na střechách.

 Náš kolektiv tvoří vyučení a zdatní zedníci, klempíři a tesaři. Jsme progresivní společenství řemeslníků, které spoléhá na kvalitu odvedené práce, zvolených materiálů, osobní přístup a opírá se o mnoho zkušeností. V našem kolektivu jsou horolezci a osoby, která mají několika letou praxi v oboru.

Oslovte nás a dohodneme se na nezávazné schůzce, kde vám poradíme a vypracujeme zdarma cenovou nabídku s technologickým postupem. Provádíme veškeré výškové práce na nedostupných místech, kam si jiní netroufnou.

Působíme na českém trhu již více než deset let, díky tomu se orientujeme ve veškerých možných činnostech, které s naší prací souvisí. Na celé portfólio pro výškové práce se můžete podívat níže.

 

Portfolio pro výškové práce v Praze

 • fasády (čištění, rekonstrukce, Zateplení fasád, mytí tlakovou vodou, nátěry, opravy po napadení datlovitým ptactvem a postřik proti hmyzu, zednické práce)
 • Opravy komínů (revize, pasporty, vložkování, opravy, bourání, nátěry a stavba)
 • balkony (opravy a nátěry) * okapy, svody, žlaby (topné kabely, čištění, výměny, montáž, opravy a nátěry)
 • mytí skleněných a hladkých ploch (například oken, fasádních desek apod.) * mytí fasád pomocí VAP
 • parapety (nátěry, montáže, výměny) * zednické práce (opravy komínů, opravy říms, Nátěr fasády, částí či      celých fasád)
 • hydroizolace střech systémem (včetně solárních fólií FATRASOL)
 • vytahování a spouštění těžkých břemen (například instalace klimatizačních jednotek)
 • opravy světlíků (oprava omítek, nátěr, vyklízení)
 • opravy štítů domů (včetně zateplení)
 • zábrany proti ptactvu (hroty, sítě, siluety a makety dravců a vysokofrekvenční vysílače)
 • opravy spár panelových domů
 • prořezy a rizikové kácení stromů
 • reklamní bannery (instalace a výměna)
 • střechy (opravy, Nátěr střechy, rekonstrukce, stavby)
 • klempířské práce (Oprava okapů, výměna okapů, čištění okapů, výměna parapetů)
 • elektrikářské práce / revize * solární panely (návrhy, projekty, instalace, zapojení a revize)
 • pokrývačské práce
 • nátěry okapů a kovových konstrukcí (nátěry střech a klempířských prvků, nátěry fasád)
 • sváření ve výškách
 • studny (čištění a opravy) * SHOZ SNĚHU a rampouchů ze střech, vysekávání ledů ze žlabů
 • vánoční ozdoby (instalace na domy, stromy, komíny apod.
 • ostatní stavební a výškové práce
 • shoz a odstranění sněhu ze střech, odstranění rampouchů a ledu

Související články

Zvětrávání komínů

27.02.2017

Každé komínové těleso, stejně jako kterou koliv jinou součást stavby je nutné opečovávat. Komín je vystaven více než jakákoliv jiná část stavby povětrnostním vlivům. Jeho celé plocha je ze všech stran vystavena neustálé změně počasí, je vystaven dešťům, přímému slunci, větru, mrazu. Všechny tyto změny počasí s epodepisují na jeho stavu. Zámrzné cykly kterými prochází neusále nahlodávají jeho soudržnost a proto je nutné provádět prohlídku, či přímo opravu komínů. Ač se to nemusí být na první pohled zřejmé, komín váží několik stovek kilogramů a v případě těles vystavených podél sousedních štítů až několik tun.

V případě opravy komínů se práce provádí např. dle následujícího technologického postupu uvedeného na stránkách :

1) Prohlídka stavu komínů, jejich spár a soudržnosti zdiva. Zjištění kotvících bodů na střeše pro provádění výškových prací - vypracování zprávy.

2) Rozebrání střechy v okolí komínu, aby se zabránilo a minimalizovalo poškození střešní krytiny, v případě falcované plechové střechy zakrytí okolí komínu bedněním a geotextílií.

3) Montáž zabrán, proti pádu suti do ulice. Bezpečnostní opatření nutné k zajištění bezpečnosti chodců, či zamezení poškození parkujících vozů.

4) Horolezci instalují sítě kolem poškozeného komínu. Funkce sítě je též bezpečnostní a snižuje riziko pádu částí komínu ze střechy.

5) Rozebrání a bourání komínu, až po soudržné zdivo, většinou pod střechu kde se nalézá nezvětralé zdi. Vždy je nutné komín zbourat až na úroveň soudržného zdiva. 

6) Znovu vyzdění komínu. Při zdění je nutné dbát na správnou komínovou vazbu.

7) Omítnutí komínů jádrovou omítkou. Omítka se provádí ve více vrstvách :

         a) penetrace          b) cementový špric          c) jádrová omítka vápenocementová 

8) V případě že zákazník chce dílo provést v nejvyšší kvalitě doporučujeme i na nové jádrové omítky které vyzráli minimálně 7 dní, aplikovat armovací stěrku s armovací tkaninou a plastovými rohy (tzv. perlinku s lepidlem) tato vrstva komín pevně sevře a jeho odolnost se oproti běžné jádrové omítce velmi zvýší. Varianta je dražší ale o mnoho kvalitnější.

9) Zhotovení hlav koomínů. Komínopvé hlavy provádíme vybetonováním přímo na místě. Je možno hlavy zhotovit dvěma způsoby.    a) jednoduchou hlavu bez přesahu    b) komínovou hlavu s přesahem a okapničkou

10) Aplikace venkovního štuku, štukování a povrchové sjednocení komínů.

11) Nátěr kvalitní fasádní barvou. Tento bod je neméně důležitý jako body předchozí, i přes to že se může jevit nepodstatný. Dnešní fasádní barvy mají výbornou hydrofobnost a chrání komín před větrnostními vlivy a vnikem vody do komínu.

12) Odvoz odpadů a sutí

13) Doprava materiálů, přesuny hmot po staveništi. Tyto prác ejsou prováděny dle lokality bud pomocí stavebního výtahu nebo věrtikálních přesunů hmot. 

 

Pokud řemeslníci dodrží uvedené zásady opravy komínu, nebudete muset mnoho let s komíny nic dělat a vydrží vám sloužit bez jakéhokoliv rizika.

Reklama